Tứ Sắc 10 Điểm

Tứ Sắc 10 Điểm APK

10+| 12 MB|
 | Free
Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm Tứ Sắc 10 Điểm

Description

Bài Tứ Sắc 10 điểm có nghĩa là người tới phải có trên 10 điểm mới được ăn. Cách đánh bài này cũng giống như bài Tứ Sắc thường nhưng cách tính điểm có một chút khác.

(1) Khặp tướng 6 điểm, khui tướng 8 điểm.

(2) Tướng-Sĩ-Tượng 2 điểm.

(3) Chốt khác màu: 4-cây 5 điểm, 3-cây 3 điểm.

Đền bài:

(1) Không được ăn chốt lẻ, nếu ăn chốt lẻ sẽ bị đền dù tới trên 10 điễm củng phải đền.

(2) Nếu tới dưới 10 điễm mà có ăn rác lẻ phải bị đền (trên 10 điễm, được ăn rác lẽ ngoại trừ tướng và chốt)

Addtional Information

 • Total downloads

  10+

 • Latest Version

  1.4

 • Updated

  2019-01-28

 • Category

  Card

 • Requires Version

  14

 • Package name

  com.tusac.tenhu.google

 • Md5

  9b3967250a70e62c55f63b17e9e94f46

 • Developer

  VAPP Studio

 • Google play

  google play Goto PlayStore

Previous versions

 • 1.4

  Apk Filesize: 12 MB

  Requires Version: 14 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 9b3967250a70e62c55f63b17e9e94f46

  Sign: D2A4C7336B414867E7CE273DD8060630A4B5ACE1

  Download APK
 • Apk Filesize:

  Requires Version: ()

  Download APK
 • Apk Filesize:

  Requires Version: ()

  Download APK
 • Apk Filesize:

  Requires Version: ()

  Download APK
 • Apk Filesize:

  Requires Version: ()

  Download APK

How to install Tứ Sắc 10 Điểm APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Tứ Sắc 10 Điểm APK with your smart phone; Find Android version: go to Settings - About the phone - Android version. Make sure Tứ Sắc 10 Điểm is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Tứ Sắc 10 Điểm. Once the download completed,find Tứ Sắc 10 Điểm in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Tứ Sắc 10 Điểm icon in your home screen then tap the icon to open it.