3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song)

3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song) APK

10,000 - 50,000| 37 MB|
  | Free
3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song) 3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song) 3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song) 3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song)

Description

Tôi đảm bảo với bạn, đây là game “HÀNH ĐỘNG, MÁU LỬA” nhất năm 2015 với phiên bản mới “Cuồng Đao Loạn Thế”

Dzô game đi và thử ngay NEW UPDATE

• Được sự ủng hộ của các gamer, phiên bản “Cuồng Đao Loạn Thế” được tung ra với nhiều cập nhật mới :

- Bốn binh chủng với bộ GIÁP MỚI sáng “choáy”, và binh chủng mới CUỒNG ĐAO khát máu.

- Hệ thống DANH HIỆU, THÀNH TỰU tượng trưng cho quyền lực và uy danh

- Với hình ảnh và tính năng được tối ưu hóa, 3QLD sẽ mang đến cho người chơi một PHONG CÁCH MỚI lạ.

- Không chỉ vậy, trong tương lai 3QLĐ sẽ còn mang đến cho người chơi nhiều tính năng độc đáo bất ngờ nữa …. TO BE CONTINUE

3Q Loạn Đả là game gMO với cơ chế chiến đấu màn hình ngang đậm chất hành động với bối cảnh lịch sử Tam Quoc quen thuộc.

[Đặc sắc]

• gMO phong cách “MÁY THẺ” kinh điển, mang lại cảm giác PK ĐÃ TAY

• Nhân vật mới: Cuồng Đao

• 3Q Loan Da - Phụ bản vượt ải KINH ĐIỂN

• Trang bị ĐA DẠNG, quý hiếm, bùa khắc ấn, bộ cánh hoành tráng, thú cưỡi đa dạng

• Hoạt động TRỔ TÀI Giải Câu Đố, Tìm Kho Báu, Thuyền Cỏ Mượn Tên, Độc Chiến,.…

• PVP thoả thích: khiêu chiến tranh bá, pvp liên server, quân đoàn chiến hoành tráng

• 3QLD - Thao tác dễ dàng – LIÊN CHIÊU quá đã

• 3Q Loan Da - Kỹ năng bắt mắt, SINH ĐỘNG

• Trong game 3QLD – bạn sẽ là võ tướng thời 3q: Long Tướng, Quân Sư, Tiễn Thần, Kiếm Vũ; và lớp nhân vật “Cuồng Đao”; với mỗi võ tướng sẽ có các sở trường, chiêu thức của riêng mình để chiến đấu với các boss nổi tiếng trong thời tam quốc như Lữ Bố, Đổng Trác, Trương Giác,…

Tham gia ngay 3Q Loạn Đả - Cuồng đao loạn thế

Website: http://3qloanda.mobi

CSKH: http://hotro.ingamemobi.com/

I assure you, this is the game "ACTION, THE BLOOD OF FIRE" in 2015 with the most recent version "Cuong Dao Chaos"

Dzô game right away and try the NEW UPDATE

• Backed by the gamer, version "Cuong Dao Chaos" was released with many new updates:

- Four new sets of armor army with light "CHOAY", and the new army of bloodthirsty footpad.

- System TITLES, ACHIEVEMENTS symbolizes power and prestige

- With photos and features are optimized, 3QLD will give players a new style.

- Not only that, in the future will 3QLD gives players many unique features surprise anymore .... CONTINUE TO BE

3Q Loan is game mechanisms to fight GMOs with horizontal screen bold act with historical context familiar Tam Quoc.

 [Stylish]

• GMO style "card machine" classics, brings a touch PK HAS HAND

• New characters: Cuong Dao

• 3Q Loan Leather - Appendix reached CANONIZATION ải

• Equip DIVERSITY, rare, carved amulet publications, spectacular outfits, mounts diversity

• Activity Download League Puzzle, Find Treasure, Grass Checked Boat Name Single War ,. ...

• PVP delight: Porn marketing war, inter-server PvP, combat monumental corps

• 3QLD - Easy operation - CONTACT RECRUITING too has

• 3Q Loan Leather - Skill Stunning and vivid

• In 3QLD game - you will be martial of 3Q: Long Generals, Military Division, the forerunner, Sword Dance; and character class "footpad"; with every martial will have the knack, his own abilities to fight with the bosses during the Three Kingdoms celebrities like Lu Bu, Dong Zhuo, Zhang Jiao, ...

Join Now 3Q Loan - Cuong executioner's Disorder

Website: http://3qloanda.mobi
CCU: http://hotro.ingamemobi.com/

Addtional Information

 • Total downloads

  10,000 - 50,000

 • Latest Version

  2.1

 • Updated

  2016-01-12

 • Category

  Action

 • Requires Version

  11

 • Package name

  com.ingamevn.tamquocloanda

 • Md5

  8421cfd8e3487533d0c59ef57d146f54

 • Developer

  INGAME VIETNAM 1

 • Google play

  google play Goto PlayStore

Previous versions

 • 2.1

  Apk Filesize: 37 MB

  Requires Version: 11 (Android 3.0 - Honeycomb)

  MD5: 8421cfd8e3487533d0c59ef57d146f54

  SHA1: 43323308f448e97ff2833a84324be7a412144ca7

  Sign: FD1FBAB850A5D803029468DE5F75E185E2360A78

  Download APK

How to install 3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song) APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of 3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song) APK with your smart phone; Find Android version: go to Settings - About the phone - Android version. Make sure 3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song) is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download 3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song). Once the download completed,find 3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song) in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find 3Q Loạn Đả (Tam Quốc Vô Song) icon in your home screen then tap the icon to open it.