Yan News

Yan News APK

100,000 - 500,000| 7 MB|
  | Free
Yan News Yan News Yan News Yan News Yan News

Description

Đây là ứng dụng chính thức trên Android của YAN News - Trang thông tin video giải trí hàng đầu dành cho giới trẻ tại Việt Nam.

Với app YanNews, bạn đọc sẽ nắm bắt được nhanh nhất những thông tin giải trí, thể thao, đời sống… nóng hổi nhất được cập nhật liên tục 24/7.


App YAN News cũng mang lại cho người dùng trải nghiệm thưởng thức các video có nội dung cực hấp dẫn với tốc độ nhanh nhất, chất lượng đẹp nhất. Ngoài ra, YanNews cũng cung cấp chức năng lưu và đọc tin tức ngay cả khi offline, tự động cập nhật và thông báo cho bạn ngay khi có tin bài, video mới để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin ĐỘC- ĐỦ- ĐÃ nào.

Addtional Information

 • Total downloads

  100,000 - 500,000

 • Latest Version

  6.0.7

 • Updated

  2017-12-17

 • Category

  News & Magazines

 • Requires Version

  15

 • Package name

  com.yanonline.yannews

 • Md5

  87f26eb12ca20d2f35cb3f18133b7138

 • Developer

  YAN TV JSC

 • Google play

  google play Goto PlayStore

Previous versions

 • 6.0.7

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 87f26eb12ca20d2f35cb3f18133b7138

  SHA1: a74374c489f04a58feea3e8d2c89531ea05e2a68

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.6

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 3970f5ff64f917b6bffaa6621e37af6e

  SHA1: 69c2452f049257c93797308d09b0b577fe2c8ac5

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.5

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: a8bfe9ae4aef47ff77d4ca1941ab1a84

  SHA1: bf75a54fb81fbe3fa171cb01815673c34b679eed

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.4

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: a41fdc5e125404bf7377901f97b928f4

  SHA1: b55f37b9705f910127f99f45e2851468034f0894

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.3

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 0488bfd06390fc8cbaaf186f38f60b84

  SHA1: 4d1c78e43123d2810252e07e9315738423eb65d6

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.1

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 46cadb98bcc9f5aaf59ad3429c470ce1

  SHA1: 91112a1524cc07400ce1da650151e590d89e57d8

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.1

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 91ae6c8141d0b3f907cfa32d6bc588e1

  SHA1: 6f68d0135c62e765b1e5e641ff249150258e9dd8

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.1

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 9639b3a80a4cd6c0bf4dfa6734be45f5

  SHA1: 2bff46eecc9ebfb65409ddb1b484d51575483ea0

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.1

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 0c9fb7d26b828208828f4c44da433917

  SHA1: 1fa57261c0abf776b776762af6dfee4b51448bd2

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.1

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: d426ff23456d095e3e72dd9eedbedb71

  SHA1: 29dfd1bdecc3b2c5db1eff792aff35000b70de4d

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.1

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 458d8a5d3ba35635db84ab3a343a5b8d

  SHA1: fd8f9a7d65b0a15dc149fcfb1a06dbf9581458fc

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.1

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 21f2db5cd895da4d3f0d9e3486659dfb

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 6.0.0

  Apk Filesize: 7 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 147dc39e75d7cc545a2065d8ad314077

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 5.0.1

  Apk Filesize: 9 MB

  Requires Version: 14 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 29e989871dc692c90c8c4bea61909cdf

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 5.0.1

  Apk Filesize: 9 MB

  Requires Version: 14 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 5a810ec372c4d96a2859d213dbb5c260

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK
 • 4.0.2

  Apk Filesize: 8 MB

  Requires Version: 14 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  Download APK
 • 3.0.8

  Apk Filesize: 4 MB

  Requires Version: 14 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 672cfac4317357d17aa60a08de203be5

  SHA1: 2aad166b8316205ee5946e40a2319110a4dd78c3

  Download APK
 • 3.0.2

  Apk Filesize: 4 MB

  Requires Version: 14 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 6c1409f9ca3c39618ec01e68d0ece11c

  SHA1: e967ed08db2e503fda7cb8e01d645a4bb801ef8b

  Sign: 7761AB6618C6371CA84001061C8C8346DCD4F199

  Download APK

How to install Yan News APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Yan News APK with your smart phone; Find Android version: go to Settings - About the phone - Android version. Make sure Yan News is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Yan News. Once the download completed,find Yan News in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Yan News icon in your home screen then tap the icon to open it.

Similar Apps

More from developer