Tien Len - Thirteen - Mien Nam

Tien Len - Thirteen - Mien Nam APK

1,000,000 - 5,000,000| 21 MB|
  | Free
Tien Len - Thirteen - Mien Nam Tien Len - Thirteen - Mien Nam Tien Len - Thirteen - Mien Nam Tien Len - Thirteen - Mien Nam Tien Len - Thirteen - Mien Nam Tien Len - Thirteen - Mien Nam

Description

[Tien Len - Thirteen - Mien Nam: Phiên bản chơi Tiến Lên Miền Nam offline với người nổi tiếng]

Để tiếp nối thành công của chuỗi game bài tiến lên offline, mình xin trân trọng giới thiệu game Tiến Lên Miền Nam offline! KHÔNG cần kết nối mạng internet, KHÔNG cần nạp tiền và hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Bạn chỉ cần mở máy lên và chơi với các đối thủ ảo được lập trình để chơi hay nhất có thể, đây là game bài nhằm nâng cao kỹ năng chơi Tiến Lên Miền Nam của người chơi để trở thành một cao thủ thực thụ!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Mọi thông tin chi tiết hay báo lỗi ứng dụng các bạn có thể viết lên review trên store hay gửi email về nhà phát triển. [Tien Len - Thirteen - Mien Nam: Version Southern Tienlen play offline with celebrity]

To continue the success of the game all forward chain offline, your honor to introduce game Tien Len Southern offline! NO internet connection required, no deposit and totally FREE!

You just open it up and play with virtual opponents are programmed to play the best you can, this is the game to improve their skills all play Tienlen South of players to become real players!

I wish you happy gaming!
Any information or application error message you can write up review on the store or send an email to the developer.

Addtional Information

 • Total downloads

  1,000,000 - 5,000,000

 • Latest Version

  2.2.1

 • Updated

  2016-08-25

 • Category

  Card

 • Requires Version

  13

 • Package name

  com.uitdev.TLMN

 • Md5

  9533b4a610aadc1ccbbdae877d4ac732

 • Developer

  UITDEV

 • Google play

  google play Goto PlayStore

Previous versions

 • 2.2.1

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: 9533b4a610aadc1ccbbdae877d4ac732

  Sign: 281A96E5611BEEB6089816250FB7ACE2D88541A7

  Download APK
 • 2.2.0

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: 99f05df377abf796d7eaf613e2389607

  Sign: 281A96E5611BEEB6089816250FB7ACE2D88541A7

  Download APK
 • 2.1.9

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: eafa06954282b4563b65c7baf2fbbe62

  Sign: 281A96E5611BEEB6089816250FB7ACE2D88541A7

  Download APK
 • 2.1.9

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: d4617e923b4f4500cc6e11ac9d73e201

  Sign: 281A96E5611BEEB6089816250FB7ACE2D88541A7

  Download APK
 • 2.1.5

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: d5f482c08d1f9bc5388abc2b12479f53

  Sign: 281A96E5611BEEB6089816250FB7ACE2D88541A7

  Download APK
 • 2.1.2

  Apk Filesize: 20 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  Download APK
 • 2.0.9

  Apk Filesize: 20 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  Download APK
 • 2.0.6

  Apk Filesize: 20 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  Download APK
 • 2.0.7

  Apk Filesize: 20 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  Download APK
 • 2.0

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: be63a86a65b77d60ae558ff38f2cd887

  SHA1: 284a42f90c0551450843aa6d416e92e16cc023b1

  Download APK
 • 1.4

  Apk Filesize: 16 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: 8262ab4e0fbaccba1333d84efcfc42a0

  SHA1: 64be2b068171f7fe1461e568ba9b1487b754d841

  Download APK
 • 1.3

  Apk Filesize: 14 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: 0abe6662b7fa7ee1459499a5befc1846

  SHA1: cc713107c2b917426570691e849060e86d894950

  Download APK
 • 1.2

  Apk Filesize: 13 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: 4cbc484a3061977feca08e4bcec25316

  SHA1: fbda978c5411088bd64647a75c0a515f593ba50a

  Download APK
 • 1.1

  Apk Filesize: 13 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: f15eb47f5dbf20ec7739f808843bb5ea

  SHA1: f043e505795dfc6937e841ab5c2656f59f87f9b3

  Download APK
 • 1.0

  Apk Filesize: 13 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: a773f1fa27ab5abf5cba366a517a0931

  SHA1: d8b3740ac2d0505e907519f893b2598632bd24af

  Download APK
 • 1.9.3

  Apk Filesize: 18 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: 75fad4eba6b6067eff3e177d16fa23a5

  SHA1: 281A96E5611BEEB6089816250FB7ACE2D88541A7

  Sign: b0a7255a13f5086fc5d1abe3540df4c02d18a243

  Download APK
 • 1.5

  Apk Filesize: 18 MB

  Requires Version: 13 (Android 3.2.x - Honeycomb)

  MD5: 05114d0c75080a9aec9449a117e32c82

  SHA1: caab3a9126dfc92368a2e2f56e590aedbfe8d346

  Sign: 281A96E5611BEEB6089816250FB7ACE2D88541A7

  Download APK

How to install Tien Len - Thirteen - Mien Nam APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Tien Len - Thirteen - Mien Nam APK with your smart phone; Find Android version: go to Settings - About the phone - Android version. Make sure Tien Len - Thirteen - Mien Nam is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Tien Len - Thirteen - Mien Nam. Once the download completed,find Tien Len - Thirteen - Mien Nam in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Tien Len - Thirteen - Mien Nam icon in your home screen then tap the icon to open it.