Renkler Kitabı

Renkler Kitabı APK

1 - 5| 41 MB|
 | Free
Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı Renkler Kitabı

Description

Okumak neden önemlidir?

Okumak ve okuduğunu anlamak çocukların sadece okul başarısında değil, ileriki yaşlarında ve hayatlarının birçok alanında gerekli ve önemlidir. Günümüzde çocuklarımız ne yazık ki kitap okumaya eskisi kadar hevesli değiller. Bu nedenle Aktif Kitaplar, okumayı yeni öğrenen veya geliştirmek isteyen çocuklarımıza teknolojiyi de kullanarak farklı bir deneyim sunmakta ve okumayı sevdirmektedir.

Farklı deneyim ile ne kastedilmektedir?

Bana Oku ve Otomatik Oku seçeneklerinde, seslendirilmiş hikâyeyi dinlerken, kelimelerin veya satırların renkli olarak vurgulanma özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler, okumayı yeni öğrenen veya okumakta zorluk çeken çocuklarımızın parmak veya kalem ile takip etme ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Hediye kaydı nedir?

Anne-babalar, akrabalar, eğitimciler ve uzmanlar Aktif Kitaplar serisindeki hikayeleri okuyarak kendi seslerini ve resimlerini bir anı olarak bu kitaplara kaydedebilmektedirler.

Önemli Not: Renkler Kitabı uygulamasını cihazınızdan sildiğiniz takdirde uygulama içindeki ses kayıtlarınız ve eklediğiniz resimler kaybolacaktır.

Kazanımlar nelerdir? (İlköğretim Türkçe Dersi 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar)

İlk Okuma

• Hece, kelime ve cümlelerin akıcı bir şekilde,

• Kısa metinlerin vurgu ve tonlamaya dikkat ederek ve

• Metnin canlandırarak okumasına yardımcı olur.

Akıcı Okuma

• Okuduğu kelimelerin doğru telaffuzuna, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat edilmesine,

• Vurgu ve tonlamalara dikkat ederek, işitilebilir bir ses tonuyla ve

• Parmakla takip etmeyi bırakarak, uygun hızda okunmasını destekler.

• Bir diyaloğu kahramanları canlandırarak ve

• Heceleme, tekrar ve geri dönüşler yapmadan işitilebilir bir ses tonuyla okunmasını geliştirir.

Söz Varlığı

• Yeni sözcükler öğrenir.

Özel çocuklar için yararları nelerdir?

Disleksi (Okuma/Özel Öğrenme Güçlüğü) ile baş etmeye çalışan çocuklarımızın ihtiyaçları da göz önüne alınarak tasarlanmış olan Renkler Kitabı'nın Kitapta Oku seçeneğinde özel disleksi yazı karakteri ve farklı yazı karakterleri ile birlikte boyut ayarlama, özel arka plan renk seçenekleri, okunan satırın vurgulanabilmesi ve okuyanın kendi sesini kaydedip dinleyerek hatalarını fark edip düzeltebilmesini sağlayan özellikler ile okumayı çok daha kolay ve eğlenceli hale getiren bir kitap uygulamasıdır.

Gemini Bilişim Teknolojileri A.Ş., Aktif Kitaplar’ın yanında, oyunlaştırarak geliştirdiği diğer uygulamaları ile 2012 yılından beri çocuklarımızın okulda öğrendiklerini tekrar ederek pekiştirmelerini ve bilgilerini kalıcı hale getirmelerini amaçlamaktadır. Read why is it important?

Read and understand children's reading success not only in school, it is necessary and important in many areas of their advanced age and life. Today, our children are not as enthusiastic as the former sadly reading a book. Therefore Active Books, using the technology to read to our children or who want to develop new learning offers a different experience and love of reading.

What it is meant by different experiences?

Read to me and recited the automatic option, dubbed listening to the story, as the color of the highlighted word or line feature convenience. These features eliminate the need for reading is followed by finger or stylus our children who have difficulty learning in new or read.

What Gift record?

Parents, relatives, educators and experts active Books own voice reading the stories and images can be saved as a souvenir to this book in the series.

Important Note: Color Book your application if you delete the application from your device in recording audio and images you add will be lost.

What are the Advantages? (Elementary Turkish Courses 1, 2, 3 & 4)

first Reading

• syllables, words and sentences fluently,

• Short texts and paying attention to intonation and emphasis

• Helps reviving reading of the text.

fluent Reading

• Read the words of the correct pronunciation, spelling and punctuation, to be sure,

• paying attention to the accent and intonation, and with an audible tone

• Fingers leaving to pursue supports reading at the appropriate speed.

• A dialogue and reviving heroes

• spelling, reading improves with an audible tone without repetition and feedback.

Vocabulary

• New words are learned.

What are the benefits for special children?

Dyslexia (reading / Specific Learning Difficulties) trying to deal with, which is designed taking into consideration the needs of our children Colors private dyslexia in the Read option in the Book of Books font and set the size with different fonts, custom background colors, you can emphasize the lines read and Read the book is an application that makes reading much easier and fun with features that make the difference and correct their mistakes by listening to save his own voice.


Gemini Information Technology Co., next to the Active Books, oyunlaştırarak other applications developed with our children since 2012 by repeating what they have learned in school and consolidate their information aims to make permanent.

Addtional Information

Previous versions

 • 1.0

  Apk Filesize: 41 MB

  Requires Version: 16 (Android 4.1.x - Jelly Bean)

  MD5: 941c9449a666430de32e5559a1979f3f

  SHA1: 53381b7522c5f8a046923c9f6767f2ec182c6b77

  Sign: EB33D528547C5DA81EB9F18CDFCD8584E6153694

  Download APK
 • Apk Filesize:

  Requires Version: ()

  Download APK
 • Apk Filesize:

  Requires Version: ()

  Download APK
 • Apk Filesize:

  Requires Version: ()

  Download APK
 • Apk Filesize:

  Requires Version: ()

  Download APK

How to install Renkler Kitabı APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Renkler Kitabı APK with your smart phone; Find Android version: go to Settings - About the phone - Android version. Make sure Renkler Kitabı is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Renkler Kitabı. Once the download completed,find Renkler Kitabı in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Renkler Kitabı icon in your home screen then tap the icon to open it.