Lich Van Nien 2017

Lich Van Nien 2017 APK

1,000,000 - 5,000,000| 22 MB|
  | Free
Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017 Lich Van Nien 2017

Description

Lich Van Nien 2017 - Ứng dụng tra cứu âm lịch số 1 VIỆT NAM

Lich Van Nien 2017 là ứng dụng MIỄN PHÍ, giúp bạn tra cứu âm lịch, dương lịch thuận tiện và nhanh chóng.

Lich Van Nien 2017 cho phép xem các thông tin về lịch ngày, lịch tháng âm dương và rất nhiều thông tin hữu dụng khác.

Các chức năng chính:

- Xem lịch ngày.

- Xem lịch tháng.

- Đổi lịch âm sang dương, dương sang âm nhanh chóng và chính xác.

- Xem thời tiết hàng ngày theo địa điểm.

- Xem nhịp sinh học: cho bạn biết thông tin về trạng thái biến đổi của sức khỏe, tình cảm, trí tuệ của mình để sắp xếp thời gian làm việc phù hợp.

- Văn khấn: cả trăm bài văn khấn trải rộng ở khắp các chủ đề.

- Xem hướng và ngày giờ xuất hành.

- Widget giờ, ngày, tháng.

- Viết ghi chú theo lịch âm hoặc dương.

- Cho phép tùy chỉnh màu sắc hiển thị.

- Hỗ trợ cả các dòng máy màn hình nhỏ (240x320).

Vui lòng để lại lời bình và đánh giá của bạn. Sự cổ vũ của các bạn là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hơn cho sản phẩm. Perpetual calendar 2017 - Application No. 1 lunar lookup VIETNAM

2017 perpetual calendar is a FREE app, helps you lookup lunar calendar convenient and quick.

2017 perpetual calendar so you can see information about the calendar date, lunisolar calendar months and a lot of other useful information.

Main fuction:

- View calendar days.

- See the calendar month.

- Change the calendar negative to positive, positive to negative quickly and accurately.

- View daily weather by location.

- View circadian rhythm: tell you information about the state of health changes, emotional, his intellect to arrange appropriate work time.

- Van vows: vows hundred texts spread throughout the theme.

- View the direction and departing date.

- Widget hours, days, months.

- Write a note or negative calendar.

- Allows custom color display.

- Supports both the small screen series (240x320).


Please leave a comment and your rating. Your encouragement is great motivation for us to continue to upgrade the product more complete.

Addtional Information

 • Total downloads

  1,000,000 - 5,000,000

 • Latest Version

  3.8.3

 • Updated

  2017-12-13

 • Category

  Lifestyle

 • Requires Version

  15

 • Package name

  com.hdviet.lichvannien.tuvi209

 • Md5

  0ce63a2fa983de3ffe634f9dcb90c9ae

 • Developer

  Red Rubio

 • Google play

  google play Goto PlayStore

Previous versions

 • 3.8.3

  Apk Filesize: 22 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 0ce63a2fa983de3ffe634f9dcb90c9ae

  SHA1: a213c8048273db1ddef124bc467727d4aee9bd6e

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.8.2

  Apk Filesize: 22 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: a36f10dc1e1be63d301e2ca03e95c75f

  SHA1: a899e016ab867db68f18beafa211e26e7affddd3

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.8.1

  Apk Filesize: 22 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 5037f23121641406df8cd6d5e2fa0675

  SHA1: 4ce567c64ec5b153d5a0344e154798fa55d8b2d3

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.7.5

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: e4891447c107dc17e9798d5df3c38d2b

  SHA1: 48961fb587e88caaca8e4e630d0e5f34a18e3d72

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.7.4

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: c1d3e1dc109d4f3578c43c84a0f597ba

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.7.3

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 191e56840c4db7402e91d5678e023b0d

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.7.2

  Apk Filesize: 21 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 302ed3dc621e2ddf483f0944ee09e501

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.6.4

  Apk Filesize: 45 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: c1e90ebb6c5dcadcc265ee00c1867f7f

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.6.2

  Apk Filesize: 45 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: f7b6d3f3ceb6d0780fe52e02f9f5b3cf

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.6.0

  Apk Filesize: 45 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 9e78380879a57b4d8eb4dd0f2cdf7dcb

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.5.0

  Apk Filesize: 46 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: ebc815ed7d3cf618969f88f67e3e2952

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.4.4

  Apk Filesize: 46 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 08436bf0f098d1ad289e67496b4cf455

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.4.3

  Apk Filesize: 45 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: e322fb160a3eecbd8187bea8ae466345

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.4.2

  Apk Filesize: 45 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 2592bd00017dc98b115806a9aa3d2008

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.4.0

  Apk Filesize: 45 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: d76dfc9737a1fa9a241b7a23ef42fe8c

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.3.1

  Apk Filesize: 45 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 6c5daa715b347e7145722c4e8eab9bf3

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.2.0

  Apk Filesize: 45 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 9b82b627e57f50ceeedca68f6d75a448

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 3.1.1

  Apk Filesize: 45 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: ff1a38af258a422fa38fb28180630b9f

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.7.0

  Apk Filesize: 30 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 8e024bc62ea8f394eeae4f29678c0ab9

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.6.6

  Apk Filesize: 30 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 49d1b640e9d93a52b6d0f04c6ff09bfe

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.6.5

  Apk Filesize: 30 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 7022137606aaa8f54244d4ac04cbb649

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.6.4

  Apk Filesize: 30 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 89bc3b8f4a8e7f94ec69b3f55fcd8453

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.5.3

  Apk Filesize: 30 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: b955b0a32f9d500cc293d6621aca6497

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.5.2

  Apk Filesize: 19 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: a06658a43077b6a6ffcb1399c8954aac

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.3.3

  Apk Filesize: 19 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 86e95b608567d53be9029227b88871f6

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.3.1

  Apk Filesize: 19 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 6f2c09f59bd31c933094aea103ea20e5

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.1.1

  Apk Filesize: 19 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 37b17b8140a7f0d396a900bdba7b492e

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.0.1

  Apk Filesize: 18 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 8ce8aa31d637fa8e4cbb2c19f13cfda7

  Sign: EAA0C156D1E2AE32C8E317D12E2DCC8949AC6388

  Download APK
 • 2.0

  Apk Filesize: 8 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  Download APK

How to install Lich Van Nien 2017 APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Lich Van Nien 2017 APK with your smart phone; Find Android version: go to Settings - About the phone - Android version. Make sure Lich Van Nien 2017 is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Lich Van Nien 2017. Once the download completed,find Lich Van Nien 2017 in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Lich Van Nien 2017 icon in your home screen then tap the icon to open it.