Elektrum Latvija

Elektrum Latvija APK

50,000 - 100,000| 15 MB|
  | Free
Elektrum Latvija Elektrum Latvija Elektrum Latvija Elektrum Latvija Elektrum Latvija

Description

Elektrum – tā ir AS "Latvenergo" izstrādāta lietotne, kas kļūs par Jūsu palīgu dažādu ar elektrību saistītu jautājumu noskaidrošanā.

Lietotne Jums sniegs šādas iespējas:

Privātpersonām

* NODOT RĀDĪJUMUS – ērts veids, kā nodot savus elektrības skaitītāja rādījumus;

* VEIKT MAKSĀJUMUS – varēsiet veikt maksājumus par elektrību ar maksājumu karti vai internetbankā;

* MAKSĀJUMU PĀRSKATS – pilna maksājumu vēsture, lai varat sekot līdzi saviem maksājumiem par elektrību;

* PATĒRIŅA PĀRSKATS – iespēja sekot līdzi elektrības patēriņam ilgākā laika griezumā un apskatīt to grafika veidā;

* KLIENTA INFORMĀCIJA – lai nepieciešamības vai izmaiņu gadījumā ērti varat to pārskatīt un aktualizēt.

* BIRŽAS CENAS – aktuāli tiem, kuri izvēlējušies produktu Elektrum Dinamiskais un/vai seko līdzi elektrības cenas izmaiņām biržā;

* ATGĀDINĀJUMI – katra mēneša sākumā varēsiet saņemt telefonā atgādinājumu par rādījumu ievadīšanu un/vai rēķinu apmaksu;

* DRAUDZĪGIE LABUMI – ērti apskatīt visus aktuālos “Draudzīgo labumu” piedāvājumus un iespēja saglabāt kuponu tālrunī;

* SPULDŽU IZVĒLES PALĪGS – lai vairs nav jāmulst pie spuldžu plauktiem veikalos, mēģinot saprast, kuru spuldzi izvēlēties un nepārmaksāt;

* KONTAKTI – mūsu Klientu serviss vienmēr viena pogas spiediena attālumā.

Uzņēmumiem

* NODOT RĀDĪJUMUS – ērts veids, kā nodot savus elektrības skaitītāja rādījumus;

* MAKSĀJUMU PĀRSKATS – pilna maksājumu vēsture un salīdzināšanas akti;

* PATĒRIŅA PĀRSKATS – iespēja sekot līdzi elektrības patēriņam ilgākā laika griezumā un apskatīt to grafika veidā;

* KLIENTA INFORMĀCIJA – lai nepieciešamības vai izmaiņu gadījumā ērti varat to pārskatīt un aktualizēt.

* BIRŽAS CENAS – aktuāli tiem, kuri seko līdzi elektrības cenas izmaiņām biržā;

* ATGĀDINĀJUMI – katra mēneša sākumā varēsiet saņemt atgādinājumu par rādījumu ievadīšanu un/vai rēķinu apmaksu;

* KONTAKTI – mūsu Klientu serviss vienmēr viena pogas spiediena attālumā. Elektra - it is the JSC "Latvenergo" designed app that will become your assistant with various electricity-related clarification.

The app will give you the following options:

individuals

* TRANSFER creature - a convenient way to transfer your electricity meter readings;

* Make payments - will be able to make payments for electricity with a payment card or Internet banking;

* PAYMENT OVERVIEW - full payment history, so you can keep up your payments for electricity;

* CONSUMER REPORT - able to follow electricity consumption over a longer time perspective and look at their schedule;

* CUSTOMER INFORMATION - or to the need for changes in it can easily review and update.

* EXCHANGE RATES - sight for those who have opted for the product Elektra Dynamic and / or follow the electricity price changes in the stock exchange;

* Reminder - beginning of each month you can get a phone reminder of display input and / or payment of bills;

* Friendly BENEFITS - easily view all the current "friendly benefits" and offers the opportunity to save the coupon on your phone;

* OPTIONAL bulb HELP - to no longer jāmulst lamps at the shelves in shops, trying to figure out which bulb to choose and not to overpay;

* CONTACTS - our Customer Service is always one button push away.

companies

* TRANSFER creature - a convenient way to transfer your electricity meter readings;

* PAYMENT OVERVIEW - full payment history and comparison of legislation;

* CONSUMER REPORT - able to follow electricity consumption over a longer time perspective and look at their schedule;

* CUSTOMER INFORMATION - or to the need for changes in it can easily review and update.

* EXCHANGE RATES - sight for those who follow the electricity price changes in the stock exchange;

* Reminder - beginning of each month will be able to get a reminder of the display input and / or payment of bills;
* CONTACTS - our Customer Service is always one button push away.

Addtional Information

 • Total downloads

  50,000 - 100,000

 • Latest Version

  1.2.16

 • Updated

  2017-12-13

 • Category

  Finance

 • Requires Version

  15

 • Package name

  lv.latvenergo.elektrum

 • Md5

  f7f9dab19a4a41619dd83bcab595c3a9

 • Developer

  AS Latvenergo

 • Google play

  google play Goto PlayStore

Previous versions

 • 1.2.16

  Apk Filesize: 15 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: f7f9dab19a4a41619dd83bcab595c3a9

  SHA1: f09b4d06fc3393bbeb70518a653dd8777072f822

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.2.11

  Apk Filesize: 15 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 5ab46d344777825b005a1074fdc6d2db

  SHA1: ab1a67ca6984420d7d5604bb38d9a171b27e731d

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.2.8

  Apk Filesize: 15 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 0a1d90c55ea44a6d2ff3c18e4645f5fc

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.2.5

  Apk Filesize: 15 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 3833e1d37b087482bc3703a82379dcfd

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.2.3

  Apk Filesize: 13 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 11bc5f394dd1e55de2288efd97dbc0c8

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.2.0

  Apk Filesize: 13 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 91d3ec8f21e8261f2fb3b84a376e074e

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.0.12

  Apk Filesize: 13 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: efc9a68d551cf2da99bd4d4b46f5d9f3

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.0.11

  Apk Filesize: 13 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: a54d203eb0e5cde53ded340c460050ea

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.0.8

  Apk Filesize: 12 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 9d3a9e078b246f7145051498a70dbcf4

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.0.4

  Apk Filesize: 13 MB

  Requires Version: 15 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: 77f6f0f3a2a13a7cccadac35f5004732

  Sign: BFE844201CAFD98A80D1EBA05292DC1A352737E0

  Download APK
 • 1.0

  Apk Filesize: 10 MB

  Requires Version: 14 (Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich)

  MD5: cb46c943df77e207caeee22ef22aea1b

  SHA1: 04f1222fb24627c2ca856fff4cbd04e3ca710be5

  Download APK

How to install Elektrum Latvija APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of Elektrum Latvija APK with your smart phone; Find Android version: go to Settings - About the phone - Android version. Make sure Elektrum Latvija is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download Elektrum Latvija. Once the download completed,find Elektrum Latvija in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find Elektrum Latvija icon in your home screen then tap the icon to open it.