دعا مجیر

دعا مجیر APK

0| N/A|
 | Free
دعا مجیر دعا مجیر دعا مجیر دعا مجیر

Description

دعای مجیر در بین دعاها از جایگاه بلندى برخوردار است و از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله روایت شده و دعایى است که جبرئیل براى آن‏ حضرت هنگامى که در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند آورد و کفعمى در«بلد الامین» و «مصباح» این دعا را ذکر نموده و در حاشیه آن به فضیلت آن اشاره کرده،  خواندناین دعا براى شفاى‏ بیمار و اداى دین و بى‏ نیازى و توانگرى و رفع غم و اندوه سودمند است.

التماس دعا

قابلیت های برنامه

.

مشاهده متن عربی و ترجمه فارسی آیه به شکل همزمان

همزمانی متن و صوت (تورق خودکار صفحات)

امکان تطبیق زمان صدا با متن پیش رو

امکان کنترل کامل پخش صدا

امکان پخش در پس‌زمینه

امکان تورق دلخواه

نمایش اسماء الهی

بدون نیاز به فونت فارسی یا عربی

التماس دعا Mojiri prayer is the prayer of the high status of the Prophet PBUH and his family and prayer is narrated that Gabriel had praying for him when Ibrahim and Kfmy in "Balad Al-Amin" and "Mesbah" this prayer is mentioned on the sidelines of the virtues mentioned, Khvandnayn prayer to heal the sick and the poor and fix tribute and needless grief is beneficial.

pleas pry for me

App functionality

.

Text in Arabic and Persian translation of verse simultaneously

Simultaneous text and voice (Automatic browsing pages)

Ability to adapt the sound to the text of the

Take full control of audio playback

The possibility of playing in the background

Ability to browse the desired

View Divine Names

No need to Persian or Arabic fonts
pleas pry for me

Addtional Information

Previous versions

How to install دعا مجیر APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of دعا مجیر APK with your smart phone; Find Android version: go to Settings - About the phone - Android version. Make sure دعا مجیر is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download دعا مجیر. Once the download completed,find دعا مجیر in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find دعا مجیر icon in your home screen then tap the icon to open it.